2013-06-05. Šventė Ežerėlyje
KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

SventeJau tradicija tapo birželio 1 d. Ežerėlyje organizuoti „Dviračių paradą“, skirtą vaikų gynimo dienai paminėti. Tai vienas iš bendruomenės vykdomo projekto „Tradicinių Ežerėlio bendruomenės renginių kokybės gerinimas“, finansuojamo pagal vietos plėtros strategijos „Kauno rajono vietos plėtros 2007–2013 m. strategija“ I prioriteto „Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą“ II priemonę „Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas“ renginių.

Skaityti daugiau...
 
2013-05-28. Kviečiame dalyvauti

Nakties ritmas

 
2013-05-23. Amatų diena Kauno rajone

Amatu centro atidarymas2013 m. gegužės 18 d. Biliūnų kaime (Raudondvario seniūnijoje) J. Naujalio memorialinio muziejaus filiale Kauno rajono vietos veiklos grupė (VVG) organizavo vykdomo tarptautinio projekto „Kaimai kupini lobių“ amatų pristatymo renginį „Amatų diena Kauno rajone“. Renginyje dalyvavo 25 Kauno rajono amatininkai, 9 amatininkai iš Suomijos VVG, 4 atstovai iš Čekijos VVG ir 7 Lenkijos, „Lider Pojeziera“ VVG atstovai.

Skaityti daugiau...
 
Kviečiame dalyvauti

Kvietimas

 
2013-05-13. Konferencija "Vietos bendruomenių iniciatyvos ir jų įgyvendinimas Lietuvoje 2014-2020 metais"
Gegužės 7 dieną Kernavėje vyko Žemės ūkio ministerijos organizuota konferencija „Vietos bendruomenių iniciatyvos ir jų įgyvendinimas Lietuvoje 2014 – 2020 metais“. Konferencija buvo skirta pasirengimui įsisavinti ES paramą 2014 – 2020 metų laikotarpiu. Konferencijoje dalyvavo Europos Komisijos, Lietuvos ministerijų atstovai. Konferencijos dalyviams buvo pristatytos 2014 – 2020 metų laikotarpio bendruomenių inicijuotos vietos plėtros gairės ir LEADER priemonės įgyvendinimo patirtis Lietuvoje. Pranešimą tema „Bendruomenės ir vietos valdžios partnerystė įgyvendinant kaimo atnaujinimo projektus“ konferencijoje skaitė Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Vytautas Zubas. Su pranešimo skaidrėmis galima susipažinti čia.
 
2013-04-22. Apibendrintas projekto „Mus jungia LEADER“ pirmasis etapas
KPF Leader Lider Pojezierza Mus jungia Leader

Š. m. balandžio 20-21 d.d. Kauno rajono vietos veiklos grupės atstovai lankėsi Lenkijoje, Punske. Susitikimas vyko Punsko lietuvių licėjuje, kur Lietuvos ir Lenkijos delegacijas maloniai priėmė licėjaus direktorė Irena Marcinkevič. Čia įvyko tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Mus jungia LEADER“ darbo grupės susitikimas. Pagrindinis susitikimo tikslas - apibendrinti projekto pirmojo etapo rezultatus ir suderinti rengiamo albumo „Pšelnik – istorija, kuri jungia“ struktūrą, supažindinti partnerius su organizuojamu tarptautiniu renginiu „Amatų diena Kauno rajone“ bei aptarti projekto baigiamojo renginio organizacinius klausimus.

Skaityti daugiau...
 
2013-04-02. Pasirašytos trišalės vietos projekto sutartys
KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg
2013 m. kovo pabaigoje Kauno rajono vietos veiklos grupės būstinėje Rokuose buvo pasirašytos keturios trečiojo kvietimo vietos projektų vykdymo sutartys pagal Kauno rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamos Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategijos I prioriteto I priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ bei II prioriteto I priemonę "Kaimo bendruomenių verslumo skatinimas" ir II priemonę "Parama verslo kūrimui ir plėtrai". Finansavimas skirtas:
 1. Kauno rajono savivaldybės administracijos projektui "Šaligatvių rekonstravimas Čekiškės miestelio Ateities gatvėje";
 2. Kauno rajono savivaldybės administracijos projektui "Kulautuvos miestelio viešųjų erdvių atnaujinimas";
 3. Kulautuvos bendruomenės centro projektui "Aplinkos tvarkymo paslaugų teikimas Kulautuvos miestelyje";
 4. UAB "Servantas" projektui "Maitinimo verslo kūrimas UAB "Servantas".

Bendra šių projektų vertė – 676 609,84 Lt.

 

Kauno rajono vietos veiklos grupės informacija

 
2013-04-02. Projekto „Kaimai kupini lobių“ dalyvių apsilankymas Suomijoje

SuomijojePagal priemonę “Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas” Kauno rajono vietos veiklos grupė (VVG) įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo projektą “Kaimai kupini lobių”. Šio projekto partneriai yra Suomijos ir Čekijos VVG. Kovo mėn. 15-17 dienomis Kauno rajono vietos veiklos grupės deleguotos tautodailininkės: tekstilininkė Rita Juodvalkytė, karpinių meistrė Rasa Mauzienė ir margučių margintoja Laima Raižienė, dalyvavo Suomijos Karhuseutu vietos veiklos grupės organizuotame amatų pristatymo festivalyje.

Skaityti daugiau...
 
2013-04-02. Bendruomenėje knygos ,,Domeikava’’ sutiktuvių šventė

Domeikavos knygos pristatymasPrieš ketverius metus aktyvus bendruomenės narys, kraštotyrininkas, daugelio knygų sudarytojas ir autorius Antanas Pocius pasiūlė išleisti knygą apie Domeikavą. Tokio pobūdžio leidinio, apimančio visą Domeikavos seniūniją, jos istoriją, kultūrinį, socialinį, švietėjišką gyvenimą, čia gyvenančius ir dirbančius žmones, dar neturėjome, todėl bendruomenės pirmininkas Irenijus Šmidtas ir aktyvūs bendruomenės nariai nuoširdžiai pritarė šiam sumanymui. 2011 m. Domeikavos kaimo bendruomenės centras parengė paraišką ir pateikė projektą Kauno rajono vietos veiklos grupei. Šiandien projektas „Knyga „Domeikava“, Nr. LEADER-11-Kaunas-02-004, kurio vertė 53 275 Lt yra įgyvendintas ir išleista knyga.

Skaityti daugiau...
 
2013-03-15. Išleista knyga „Domeikava“
KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

Prieš keletą metų Domeikavos bendruomenė nutarė parengti knygą apie didžiausią Lietuvos kaimą – Domeikavą, jo gilią istoriją, daugelio kartų žmonių gyvenimus, bendruomenės tradicijas, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

Knygos „Domeikava“ finansavimui bendruomenės centras parengė projektą ir paraišką kurią pateikė Kauno rajono vietos veiklos grupei.

Skaityti daugiau...
 
2013-03-08. KAUNO RAJONO AMATININKŲ, SMULKIŲJŲ VERSLININKŲ DĖMESIUI!
KPFLeaderLietuvos LeaderKauno r. vvg

Kauno rajono vietos veiklos grupė, įgyvendina Lietuvos kaimo tinklo finansuotą projektą „Kauno rajono amatininkų, smulkiųjų verslininkų identifikavimas, patirties ir pokyčių versle nustatymas“. Projekto metu bus surinkta informacija iš visų Kauno rajono seniūnijų apie vietos amatininkus, smulkiuosius verslininkus ir sudaryta vieninga duomenų bazė. Bus organizuota 10 susitikimų su vietos amatininkais, kitais verslininkais ir pristatyti projekto tikslai, uždaviniai, užmegzti kontaktai. Surinkta informacija bus susisteminta. Šioje duomenų bazėje bus pristatomi amatininkų, tautodailininkų, vietos produktų gamintojų, kitų smulkiųjų verslininkų kontaktai, nuotraukos ir trumpas veiklos, produktų aprašymas. Tai bus patalpinta Kauno rajono VVG interneto svetainės www.kaunorvvg.lt specialiai sukurtoje skiltyje. Bus išleistas leidinys, kuriame bus pristatyti Kauno rajono smulkieji verslininkai, amatininkai, tautodailininkai, jų gaminami produktai, teikiamos paslaugos. Šis projektas – tai laiptelis į teritorinio bendradarbiavimo projektą „Vietos produktas – verslo sėkmė“, kuriame planuojama sukurti teikiamų paslaugų liniją ir šios paslaugų linijos dalyviams sudaryti kuo geriausias sąlygas verslui, jo reklamai, marketingui bei rinkodarai.

Skaityti daugiau...
 
2013-03-04. Pasirašytos dar dvi vietos projekto vykdymo sutartys
KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg
Sutarties pasirašymas2013 m. vasario 26 d. ir kovo 1 d. Kauno rajono vietos veiklos grupės būstinėje Rokuose buvo pasirašytos dvi trečiojo kvietimo vietos projektų vykdymo sutartys pagal Kauno rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamos Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategijos I prioriteto I priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. Finansavimas skirtas:
 1. Kauno rajono Ilgakiemio kultūros centro projektui "Ilgakiemio kultūros centro pastato remontas";
 2. Kauno rajono savivaldybės administracijos projektui "Daugiafunkcių bendruomenės namų įkūrimas".

Bendra šių projektų vertė – 885 375,58 Lt.

 

Kauno rajono vietos veiklos grupės informacija

 
2012-03-01. Informacija apie visuotinį narių susirinkimą

2013 m. kovo 18 d. 16 val. Rokų seniūnijos salėje (Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.) įvyks Kauno rajono vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

Ataskaitinio susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės 2012 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.
 2. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės finansinių ataskaitų tvirtinimo.
 3. Dėl revizoriaus ataskaitos tvirtinimo.
 4. Dėl Leader programos perspektyvų 2014 – 2020 metų laikotarpyje.
 5. Kiti klausimai.

Kviečiame dalyvauti.

 
2013-02-25. Daugeliškių kaimo šventė
KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

Daugeliškių kaimo šventėDaugeliškių krašto bendruomenės centras, įgyvendindamas vietos projektą „Tegul gerumas mus vienija“ pagal Kauno rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamos Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategijos I pioriteto II priemonę „Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas“, sukvietė Daugėliškių žmones į kaimo šventę. Buvo pristatytas projektas bendruomenei, paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, vasario 16-oji.

Skaityti daugiau...
 
2013-02-21. Dovana kraštiečiams
KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

Knygos pristatymas2011 m. Kraštotyros draugijos Kauno rajono skyrius, parengė projektą „Čekiškės istorijos, tradicijų ir bendruomeninio gyvenimo pristatymas knygoje”, pateikė jį Kauno rajono vietos veiklos grupei pagal Kauno rajono vietos plėtros strategijos 2007 – 2013 m. I prioriteto „Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą“ 2 priemonės „Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas“ 1 veiklos sritį “Rajono gyventojų informavimo ir konsultavimo sistemos kūrimas“. Š.m. vasario 16–ąją visuomenei pateiktas projekto rezultatas – 304 puslapių, 1000 egzempliorių tiražu išleista knyga, kietais spalvotais viršeliais su priedu, bibliografiniu sąsiuviniu.

Skaityti daugiau...
 
«PradžiaAnkstesnis12345678910KitasPabaiga»

Puslapis 8 iš 21